Inside a bus / on rocks Outdoor Training

Krav Maga inside a bus 3 – Israeli Self Defense : Franklin Joseph Krav Maga Self Defense Academy